Voor ouders

Enkele feiten en stemmen over het Grieks aan het secundair onderwijs

'Grieks studeren is een package deal'. Zo verwoordde Ineke Sluiter, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, het ooit. Het is een cocktail waarmee leerlingen hun taalvermogen scherpen, kennismaken met de grondslagen van wetenschap, filosofie en literatuur (met een grote L), en in aanraking komen met een wereld die zowel vertrouwd als bevreemdend aandoet.

Een steengoede voorbereiding op het hoger onderwijs

Studenten met een voorkennis Grieks scoren traditioneel erg sterk aan het hoger onderwijs, zoals de volgende tabel laat zien (studierendement eerste jaar hoger onderwijs; bron: Vlaamse Overheid):

Studierichting Professionele bachelor Academische bachelor
Economie-moderne talen 81,3% 54,0%
Economie-wetenschappen 79,9% 57,1%
Economie-wiskunde 89,3% 70,4%
Grieks-Latijn 81,9% 80,7%
Grieks-wetenschappen 82,1% 82,4%
Grieks-wiskunde 100% 87,0%
Humane wetenschappen 80,2% 54,6%
Latijn-moderne talen 82,7% 66,5%
Latijn-wetenschappen 88,3% 72,6%
Latijn-wiskunde 89,5% 81,3%
Moderne talen-wetenschappen 85,1% 62,2%
Moderne talen-wiskunde 92,3% 72,6%
Wetenschappen-wiskunde 87,8% 73,3%

Echte leesvaardigheid en de wereldliteratuur

De leesvaardigheid van Vlaamse jongeren is al enkele jaren in vrije val. En in het hedendaagse publieke debat worden woorden vaak -- al dan niet moedwillig -- verkeerd begrepen, verdraaid of uit de context gerukt. Grieks is een doeltreffend tegengif. Leerlingen leren omgaan met verfijnd opgebouwde teksten van filosofen, redenaars en filosofen. Ze worden expert in het zorgvuldig en geduldig lezen. Ze zijn in staat om drogredeneringen ('sofismen!') te ontzenuwen en een solide argumentatie op te bouwen. De studie van de klassieke talen opent de poort tot de lectuur in de oorspronkelijke taal van wereldauteurs zoals Homeros, Plato, Sophocles, Sappho, Vergilius, Cicero en Tacitus. Meer bepaald komen de leerlingen tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht, zoals de kritische geschiedschrijving, de dramatiek, de epiek en -- pas veel later -- de roman.

Taalarchitecten

>Wie Grieks studeert, zal ontdekken hoe taal functioneert en hoe de structuur van talen kan verschillen. Dat de Griekse woordenschat opduikt in zovele geleerde en wetenschappelijke woorden van het Nederlands is mooi meegenomen. Recent werd bewezen dat inzicht in taalstructuur de vaardigheid in programmeren positief beïnvloedt.

Confrontatie met een herkenbaar en tegelijk bevreemdend verleden

Zonder omwegen komen leerlingen in aanraking met de pijlers van de Europese beschaving: Athene als bakermat van de democratie. Alexandrië als broeihaard van wetenschap en filologie. Rome als centrum van een duurzaam imperium -- door de spectaculaire verspreiding van het christendom zelfs tot vandaag. Maar leerlingen stoten niet alleen op de wortels van onze huidige cultuur. Veel meer nog komen ze in contact met de radicale alteriteit van de bevreemdende antieke beschavingen. De Griekse visies op buitenlanders, slaven, vrouwen, humor, de kosmos en de dood: ze zijn vandaag soms best shockerend. En kunnen we Athene naar onze huidige maatstaven werkelijk een democratie noemen? Net deze confrontatie met het vertrouwde én het vreemde vormt leerlingen Grieks tot nadenkende eigentijdse intellectuelen.

Een democratisch vak

Of Griekenland nu echt een democratie was, daarover zullen we in onze lessen kunnen discussiëren. Maar vast staat dat Grieks een democratisch vak is: van vrij materiaal maken we een speerpunt. We werken niet met dure invulboeken, maar onze handboeken staan gratis ter beschikking. Ook digitaal worden we met Grieks steeds actiever!


Lynn Sherr, Amerikaans sterjournaliste

Ik beleef het elke dag en gebruik het in alles wat ik schrijf, lees en zeg. ... Het is niet elitair, het is niet irrelevant, het is zelfs niet maar een beetje gedateerd in deze moderne wereld. ... Dankzij het Grieks is mijn woordenschat erop vooruitgegaan, en doorgrond ik de structuur van de taal veel beter. ... Ik denk dat de studie van het Grieks me het grote geheel helpt te overschouwen: in de kennis van de geschiedenis schuilt het geheim om met het heden om te gaan. En met de toekomst.

Jo Heirman, consultant directieprofielen

De studie van het Grieks houdt je ook een spiegel voor. Ze bevat westerse aspecten, maar net zozeer Afrikaanse en Aziatische. Door die cultuur en literatuur te bestuderen stel je je eigen cultuur meer in vraag. In mijn internationale contacten is dat nuttig. Ik moet kunnen openstaan voor andere culturen en ze proberen te begrijpen.

Griekenland tegen Rome

Of Boris Johnson voor het Grieks een goed uithangbord is, daar moet u zelf maar over oordelen. Maar enkele jaren geleden gaf hij, in een wat speelse context, een vurig pleidooi voor het Grieks.You know, as I’ve often described many, many times, I found myself more interested because of the classics. You know, I took that unusual pre-med course at Holy Cross, which was labelled at the time ‘AB Greek comma pre-med,’ in which I took more philosophy courses than I took science courses. So I always felt that I was more interested in human nature than I was in human physiology.

Dr. Anthony Fauci, Amerikaans viroloog en arts

Hoe word je de slimste mens ter wereld? Door Grieks te studeren, natuurlijk! Bekijk hier het filmpje van de zussen Leyers!
En het gaat niet alleen om de cultuur en de verhalen, maar ook over de rechtspraak. De Grieken zijn de uitvinders van het jurysysteem. Hoe men toen het recht aan de burgers gaf, dat is ontzettend interessant.

Jef Vermassen, strafpleiter